חסר רכיב

מרפאת קופ"ח כללית

ד"ר נאשף
יום א' 12:45-15:00 
יום ג' 8:30-11:00 
יום ה' 13:00-15:00 
בדיקות מעבדה
יום ג' 7:30-9:00 
איילת האחות
יום א' 12:15-15:00 
יום ג' 9:00-12:00 
יום ה' 12:00-15:00
חסר רכיב